Giới thiệu
...
Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch (theo Quyết định số 160/QĐ-STP ngày 23/11/2023). Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam và cá nhân hiện đang cư trú, sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Định trong độ tuổi: Sinh từ ngày 01/01/2012 trở về trước (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

...
Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch

Ngày 21/12/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ số 182/QĐ-BTC Ban hành Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch; Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 05/01/2024 Bổ sung Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch.

...
HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN VỀ HỘ TỊCH

Hướng dẫn đăng ký, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch

Hướng dẫn